Nhận lấy link Premium Mega:


Hiện nay số lượng yêu cầu lấy pre link mega khá lớn và phong phú về nội dung nên tôi sẽ hỗ trợ tất cả các yêu cầu về lấy premium mega link. Nhanh, nhanh, số lượng có hạn theo ngày.

Advertisements

38 Comments »

 1. 1
  hoang Says:

  Thank u

 2. 2
  hoang Says:

  Thank u very much
  Please send me link

 3. 3
  chung Says:

  bạn lấy hộ tớ mấy cái link này được ko

  VTC PHP PROJECT SOLUTIONS 6.5 HOURS VIDEO TRAINING
  http://www.megaupload.com/?d=82PTE6EP
  http://www.megaupload.com/?d=T3MROTQ6
  http://www.megaupload.com/?d=M3RRHFBO
  http://www.megaupload.com/?d=TT58EITF

  cám ơn bạn nhiều

 4. 4
  Trong Duc Says:

  Chao ban , ban giup minh lay link Preminum cai nay nha, minh kho voi thang mega qua. cam on ban nhieu neu goi link qua mail giup minh nha.
  http://www.megaupload.com/?d=7VNYOUGY
  Minh dang tai thang Vista…

 5. 5
  Trong Duc Says:

  Cam on ban nhieu nha, nhung sao link cham qua ban oi ?

 6. 6
  pham viet Says:

  http://www.megaupload.com/?d=QJB26MPQ
  http://www.megaupload.com/?d=L1OT9TA2
  http://www.megaupload.com/?d=5E8RO2PD
  http://www.megaupload.com/?d=KDRP6N63
  http://www.megaupload.com/?d=L05LMECT
  http://www.megaupload.com/?d=VKGW4R0E
  http://www.megaupload.com/?d=3L6NZCBZ
  http://www.megaupload.com/?d=O4EZJMUI
  http://www.megaupload.com/?d=1CMDLXJO
  http://www.megaupload.com/?d=MPZ3PEQ2
  http://www.megaupload.com/?d=0EXG1F68
  http://www.megaupload.com/?d=1QT1VS90
  http://www.megaupload.com/?d=8ZOAIC10
  http://www.megaupload.com/?d=32SIITKI
  http://www.megaupload.com/?d=UWG7ZAMR
  http://www.megaupload.com/?d=TJ3VJW04
  http://www.megaupload.com/?d=VPOH2BCN
  http://www.megaupload.com/?d=GTG43RGE
  http://www.megaupload.com/?d=39CBRCQ4
  http://www.megaupload.com/?d=2A96772Q
  http://www.megaupload.com/?d=ZEPIDMX5
  http://www.megaupload.com/?d=CPGLX8SW
  http://www.megaupload.com/?d=AF8310SO
  lấy link hộ với bạn ơi thank nha

  Link đây:
  http://www21.megaupload.com/files/ac9230b59593907e08413a6bf8303ebe/ANG MAY BUON.iso.001
  http://www75.megaupload.com/files/377208290e73a8e2e08fe9c3d6313971/ANG MAY BUON.iso.002
  http://www09.megaupload.com/files/c66d356dff6c95a6e67202bfa21d3c42/ANG MAY BUON.iso.003
  http://www52.megaupload.com/files/4f7977927678d7591908ec68a2ed3592/ANG MAY BUON.iso.004
  http://www01.megaupload.com/files/6aef94fd53ee343657e7ae711d7636d7/ANG MAY BUON.iso.005
  http://www05.megaupload.com/files/82dbbf7ebbda1fb50fa37d32409336a6/ANG MAY BUON.iso.006
  http://www36.megaupload.com/files/a89dba82919c1a49ed11a81e617d3bae/ANG MAY BUON.iso.007
  http://www06.megaupload.com/files/cdadb067f4ac10ac1403b06c5f0f3f0c/ANG MAY BUON.iso.008
  http://www08.megaupload.com/files/10df2e3929de8ef2d36b2ac0cd1a36b5/ANG MAY BUON.iso.009
  http://www48.megaupload.com/files/9c9e312ba59f91e0100e9942e3653b34/ANG MAY BUON.iso.010
  http://www65.megaupload.com/files/bbd6fd7f82d75db466c308937cdc38cd/ANG MAY BUON.iso.011
  http://www63.megaupload.com/files/88018607b10026cc7c9f5161ecff325b/ANG MAY BUON.iso.012
  http://www28.megaupload.com/files/6cd5e84455d4488fd76a6a7bf7753c40/ANG MAY BUON.iso.013
  http://www24.megaupload.com/files/7acd64d243ccc419ac42f86331923ae4/ANG MAY BUON.iso.014
  http://www06.megaupload.com/files/98bb30e6a1ba902ddaa1b7e175ad3421/ANG MAY BUON.iso.015
  http://www29.megaupload.com/files/2fdc860c16dd26c7c18e4a4a55823e77/ANG MAY BUON.iso.016
  http://www50.megaupload.com/files/e809d743d10877881714edb460ae3a0c/ANG MAY BUON.iso.017
  http://www29.megaupload.com/files/1273b6ca2b72160185d43976459d3cbe/ANG MAY BUON.iso.018
  http://www07.megaupload.com/files/4f76ce6076776eabfc6dc7de15f73549/ANG MAY BUON.iso.019
  http://www63.megaupload.com/files/826f2c51bb6e8c9a9f9af87b2048344c/ANG MAY BUON.iso.020
  http://www41.megaupload.com/files/155d02962c5ca25dedf6cd1bd7b43353/ANG MAY BUON.iso.021
  http://www28.megaupload.com/files/92d8dc47abd97c8c375755c713203284/ANG MAY BUON.iso.022
  http://www79.megaupload.com/files/f083ad5bc9820d90603669d5ffac3503/ANG MAY BUON.iso.023

 7. 7
  tronghoi Says:

  xin vui long goi link premium liga cho toi nhanh nhanh

 8. 8

  Therion songs

  Therion songs

 9. 11
  ndhung70 Says:

  thanks

 10. 13
  bybydownoader Says:

  minh da tai chi con thieu link nay

  http://www.megaupload.com/?d=JL0B1RAR

  mong bo lay dum nha

  thank first

 11. 14
  thuan Says:

  minh down con thieu moi link nay

  http://www.megaupload.com/?d=JL0B1RAR

  mong ban giup dua link nhanh dum nha

  cam on nhieu nha

 12. 15
  thuan Says:

  (-_-)cảm ơn bạn nha(-_-)

  dù link không còn xài được

 13. 17
  Kumiko-chan Says:

  Bạn có thể vui lòng lấy link zùm mình cái này được ko?

  http://www.megaupload.com/pt/?d=03G518MC

  Thanks bạn nhìu nha! ^^

 14. 18
  Kumiko-chan Says:

  Bạn ơi, link bạn đưa mình down ko đc, nó báo lỗi! >

 15. 19
  Jinzo Says:

  Bạn ơi lấy dùm mình link này với
  http://www.megaupload.com/pt/?d=GXQ9S3WB

 16. 22
  Robert Chau Says:

  http://www.megaupload.com/?f=CCFG30FU
  Nhờ bạn giúp mình lấy link trong folder mega dùm.
  Có khoảng 42 link.
  Thank you very…very much

 17. 23
  chiase Says:

  http://www14.megaupload.com/files/0909952d380835e6e5966c46027ff5d1/TRUONG VU & PHI NHUNG – DAC BIET 1.iso.001
  http://www14.megaupload.com/files/83a7d5c8b2a675032a2b7ed65f65f48c/TRUONG VU & PHI NHUNG – DAC BIET 1.iso.002
  http://www14.megaupload.com/files/4cdd383e7ddc98f56b056ae34fd4f806/TRUONG VU & PHI NHUNG – DAC BIET 1.iso.003
  http://www14.megaupload.com/files/daf43a69ebf59aa23edc28b8a30afdc7/TRUONG VU & PHI NHUNG – DAC BIET 1.iso.004
  http://www14.megaupload.com/files/600c1c194c0dbcd2b36cafc30cd4f6a1/TRUONG VU & PHI NHUNG – DAC BIET 1.iso.005
  http://www14.megaupload.com/files/bf7544c59374e40e3781d3a3e563f528/TRUONG VU & PHI NHUNG – DAC BIET 1.iso.006
  http://www14.megaupload.com/files/2b3dd6511a3c769a374c4c081a95fe41/TRUONG VU & PHI NHUNG – DAC BIET 1.iso.007
  http://www14.megaupload.com/files/8e060c35bf07acfed8d3fac4fe0cf470/TRUONG VU & PHI NHUNG – DAC BIET 1.iso.008
  http://www14.megaupload.com/files/88754192b974e159853c6eef99abf58d/TRUONG VU & PHI NHUNG – DAC BIET 1.iso.009
  http://www14.megaupload.com/files/6411a105551001cef32add0bc8b7f0b3/TRUONG VU & PHI NHUNG – DAC BIET 1.iso.010
  http://www31.megaupload.com/files/a645c312974463d9f105ffd0e143f1b3/TRUONG VU & PHI NHUNG – DAC BIET 1.iso.011
  http://www15.megaupload.com/files/fd12aef1cc130e3ae71ad37dc0bafdd6/TRUONG VU & PHI NHUNG – DAC BIET 1.iso.012
  http://www11.megaupload.com/files/4e89b0177f8810dcbb815ebc542af004/TRUONG VU & PHI NHUNG – DAC BIET 1.iso.013

  http://www14.megaupload.com/files/d2a342ede3a2e22650029f2274a4f1b0/TRUONG VU & PHI NHUNG – DAC BIET 1.iso.025
  http://www14.megaupload.com/files/d2a342ede3a2e22650029f2274a4f1b0/TRUONG VU & PHI NHUNG – DAC BIET 1.iso.025
  http://www14.megaupload.com/files/d2a342ede3a2e22650029f2274a4f1b0/TRUONG VU & PHI NHUNG – DAC BIET 1.iso.025

 18. 24
  PHIM TRUYEN THUYET JU MONG FULL Says:

  subtitle
  http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_35276.htm

  Episodes
  OST http://www.megaupload.com/?d=2WRLCHN6

  Ep01 –
  http://www.megaupload.com/?d=13GSG66M – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=U4YMH7D0 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=UQ3AMJHE – Pt.3

  Ep02 –
  http://www.megaupload.com/?d=Q56US8YG – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=3WVPX404 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=WT0TOP5P – Pt.3

  Ep03 –
  http://www.megaupload.com/?d=B4161K2W – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=5F1T8RNC – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=Q4WG63LY – Pt.3

  Ep04 –
  http://www.megaupload.com/?d=XXX5C2EO – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=THPY1LCK – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=D5AFYRTS – Pt.3

  Ep05 –
  http://www.megaupload.com/?d=18BD02AC – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=P7UUZAGL – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=ZP3JAEXP – Pt.3

  Ep06 –
  http://www.megaupload.com/?d=3ARGIWYG – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=E7CIQM82 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=KWQ1B4W0 – Pt.3

  Ep07 –
  http://www.megaupload.com/?d=D69P2YMM – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=XVL3WFL6 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=8JI4OH8W – Pt.3

  Ep08 –
  http://www.megaupload.com/?d=9CLWFLS5 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=RDC7Y65U – Pt.2 | http://http//www.megaupload.com/?d=VX2DE9RR – Pt.3

  Ep09 –
  http://www.megaupload.com/?d=2FT152HJ – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=DTNZ3BJG – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=EBZA6GDR – Pt.3

  Ep10 –
  http://www.megaupload.com/?d=FL586RPN – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=UV1WDSCW – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=0LQP6CXZ – Pt.3

  Ep11 –
  http://www.megaupload.com/?d=7MQ92F4T – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=BWHAHA7G – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=GALXNR55 – Pt.3

  Ep12 –
  http://www.megaupload.com/?d=K4SJE90M – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=8PB2Y7F0 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=3C9AKF10 – Pt.3

  Ep13 –
  http://www.megaupload.com/?d=KBJF6RH4 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=IN22TWEV – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=2RFLTYVA – Pt.3
  Ep14 –
  http://www.megaupload.com/?d=F4QGFS71 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=P6BOSV3Z – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=DEDGOJ0V – Pt.3
  Ep15 –
  http://www.megaupload.com/?d=9JS4UB32 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=1ENMHGX2 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=2JKG9MGI – Pt.3
  Ep16 –
  http://www.megaupload.com/?d=SMDC2GX8 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=FU8DH525 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=A3I4SZDC – Pt.3
  Ep17 –
  http://www.megaupload.com/?d=ZR9NSO2W – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=ZD673QAJ – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=5RY45O3I – Pt.3
  Ep18 –
  http://www.megaupload.com/?d=J7HS3FYJ – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=G8NBI5Z0 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=655F7JZ4 – Pt.3
  Ep19 –
  http://www.megaupload.com/?d=IJP1EUVL – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=3D43HZMG – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=MTQQK8FO – Pt.3
  Ep20 –
  http://www.megaupload.com/?d=3NB830KS – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=27DED8I4 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=WOUEGJ4E – Pt.3
  Ep21 –
  http://www.megaupload.com/?d=BVLGCUU0 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=N1CEGWOP – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=4SXBI8ET – Pt.3
  Ep22 –
  http://www.megaupload.com/?d=P7IZIO0J – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=KSNZ3ZH4 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=TUE5EUP2 – Pt.3
  Ep23 –
  http://www.megaupload.com/?d=U8QNJVA0 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=YIQLVSES – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=2WVLGQRB – Pt.3
  Ep24 –
  http://www.megaupload.com/?d=CICRTDBK – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=OESRAW9H – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=96DUPS36 – Pt.3
  Ep25 –
  http://www.megaupload.com/?d=G9RZHJSK – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=B2RKUCEX – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=203CY1HD – Pt.3
  Ep26 –
  http://www.megaupload.com/?d=IFGNA5KK – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=XP1TCZE9 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=AWNF28S0 – Pt.3
  Ep27 –
  http://www.megaupload.com/?d=WI8I8Q1U – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=E0QZ1A36 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=ALLRLTPF – Pt.3
  Ep28 –
  http://www.megaupload.com/?d=A4979FCB – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=UMOTTXXE – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=SP74A2DR – Pt.3
  Ep29 –
  http://www.megaupload.com/?d=LK94P1VE – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=Q2GG552E – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=BAS57VTO – Pt.3
  Ep30 –
  http://www.megaupload.com/?d=4G4ITOQ6 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=ZP9ITLX4 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=3VJA1P9Y – Pt.3
  Ep31 –
  http://www.megaupload.com/?d=C6B7AOSK – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=DSHT392Q – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=LXYK1P5D – Pt.3
  Ep32 –
  http://www.megaupload.com/?d=GHO94PEY – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=94SK1F3K – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=QOXX6679 – Pt.3
  Ep33 –
  http://www.megaupload.com/?d=7NAB9932 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=TG3TUQEB – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=LDP97TXF – Pt.3
  Ep34 –
  http://www.megaupload.com/?d=LSC8MYU9 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=CUMI6LE3 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=RES5366J – Pt.3
  Ep35 –
  http://www.megaupload.com/?d=4GT7PPH4 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=12114YSP – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=IB6HNQZU – Pt.3
  Ep36 –
  http://www.megaupload.com/?d=RZ8PMB4N – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=WDEJPOI6 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=EWUG5CRO – Pt.3
  Ep37 –
  http://www.megaupload.com/?d=4BVEWHMX – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=Z3OLIXI1 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=K9E958J3 – Pt.3
  Ep38 –
  http://www.megaupload.com/?d=M1PZKJFC – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=9YHA0FH0 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=Y8AYAMW7 – Pt.3
  Ep39 –
  http://www.megaupload.com/?d=CD6C3B00 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=XVAIXWER – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=H8HI0G34 – Pt.3
  Ep40 –
  http://www.megaupload.com/?d=CSEZRL2J – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=ZZZG239I – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=W4AAQ8AY – Pt.3
  Ep41 –
  http://www.megaupload.com/?d=83OSB9NZ – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=5U9E1KY1 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=I13E4JWZ – Pt.3
  Ep42 –
  http://www.megaupload.com/?d=HCOWUAMD – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=PMMXAPQ0 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=BB7CT00G – Pt.3
  Ep43 –
  http://www.megaupload.com/?d=KMOKMC3Q – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=WEF8BCN0 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=EXLTAGCU – Pt.3
  Ep44 –
  http://www.megaupload.com/?d=QV2CD5RG – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=JXVNSZ8O – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=IIQ77G18 – Pt.3
  Ep45 –
  http://www.megaupload.com/?d=UD2VFZ2Q – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=IQ11JAJJ – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=I2AF5K3S – Pt.3
  Ep46 –
  http://www.megaupload.com/?d=QKQYWMHG – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=VA1BB45U – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=W7EF0179 – Pt.3
  Ep47 –
  http://www.megaupload.com/?d=V5QJA9WK – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=BPLJQJY1 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=H5X0491O – Pt.3
  Ep48 –
  http://www.megaupload.com/?d=GGTLZKRR – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=GWBEO4QH – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=4DAC10IV – Pt.3
  Ep49 –
  http://www.megaupload.com/?d=YFPB9WAE – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=ZFXTE6BW – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=F3PPYOLJ – Pt.3
  Ep50 –
  http://www.megaupload.com/?d=BFCJYTFE – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=UNKFNACZ – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=3NEQT50N – Pt.3
  Ep51 –
  http://www.megaupload.com/?d=XB7IHHTR – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=92MC3X7J – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=8DY65SNN – Pt.3
  Ep52 –
  http://www.megaupload.com/?d=V6JMVN56 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=3M8HZKSH – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=Y9B2OP3E – Pt.3
  Ep53 –
  http://www.megaupload.com/?d=UDCM98CP – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=81ZRDPG4 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=8YB3F5MG – Pt.3
  Ep54 –
  http://www.megaupload.com/?d=GIC6QW3U – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=XE7E18DP – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=P7AF8XXB – Pt.3
  Ep55 –
  http://www.megaupload.com/?d=Y0G9QAMV – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=42ERYFKH – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=YQDJHUCE – Pt.3
  Ep56 –
  http://www.megaupload.com/?d=KCFOYH44 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=YRSRLT1I – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=PMOG0BX5 – Pt.3
  Ep57 –
  http://www.megaupload.com/?d=H4NNIINX – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=Q5632Z9K – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=WE6BT125 – Pt.3
  Ep58 –
  http://www.megaupload.com/?d=EAHK973D – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=2GEKQCBS – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=B867ZQE8 – Pt.3
  Ep59 –
  http://www.megaupload.com/?d=LRWE9S3U – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=LGNQYUTI – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=1MI38677 – Pt.3
  Ep60 –
  http://www.megaupload.com/?d=CSDLSYXY – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=V3J5V3YY – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=RY5SBL3P – Pt.3
  Ep61 –
  http://www.megaupload.com/?d=KUDEIJOU – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=T21PWRII – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=TG55UG73 – Pt.3
  Ep62 –
  http://www.megaupload.com/?d=WNHCLQLQ – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=D8VY9IZP – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=8NPXABJO – Pt.3
  Ep63 –
  http://www.megaupload.com/?d=S01WOLJG – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=WNFVSZ3M – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=WUEFT92N – Pt.3
  Ep64 –
  http://www.megaupload.com/?d=3POF8SG1 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=5E616RLJ – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=N8AR6A38 – Pt.3
  Ep65 –
  http://www.megaupload.com/?d=DCXPKVU0 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=YSERMN7E – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=S39GUSPM – Pt.3
  Ep66 –
  http://www.megaupload.com/?d=V4GKQH6M – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=3FKZQU1B – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=29UU658L – Pt.3
  Ep67 –
  http://www.megaupload.com/?d=S1EIGNTG – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=0DS0HCHX – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=181TRD34 – Pt.3
  Ep68 –
  http://www.megaupload.com/?d=OAKGENAG – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=41EFXQR4 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=9U1U9GLR – Pt.3
  Ep69 –
  http://www.megaupload.com/?d=5TCZCQ2S – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=9UO0U4NC – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=EQH6SUKC – Pt.3
  Ep70 –
  http://www.megaupload.com/?d=CFRW2Q03 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=N7292W5Q – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=CZQQZ2IW – Pt.3
  Ep71 –
  http://www.megaupload.com/?d=CSND7AA9 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=BWV1CY58 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=SHQUB5OH – Pt.3
  Ep72 –
  http://www.megaupload.com/?d=XJJ7RAUM – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=7BN0WMM4 – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=ON77QVDP – Pt.3
  Ep73 –
  http://www.megaupload.com/?d=PJHT1G5E – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=7EW1YSDB – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=2LLQPCQD – Pt.3
  Ep74 –
  http://www.megaupload.com/?d=RN9QMNNW – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=0VVFAJCR – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=NBBWC7O6 – Pt.3
  Ep75 –
  http://www.megaupload.com/?d=59D2UEZG – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=NSLV605P – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=IUCQ1FLX – Pt.3
  Ep76 –
  http://www.megaupload.com/?d=RUZ2JES1 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=9RAXX71U – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=ZKENOZIF – Pt.3
  Ep77 –
  http://www.megaupload.com/?d=IU7SDUN5 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=EOUD6T5Q – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=8S7C5ODR – Pt.3
  Ep78 –
  http://www.megaupload.com/?d=NK1EL7B3 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=ZMDRBA6T – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=9GTPRHSL – Pt.3
  Ep79 –
  http://www.megaupload.com/?d=XN3LYQD2 – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=8ZTHKUKB – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=139JGM5Q – Pt.3
  Ep80 –
  http://www.megaupload.com/?d=9YJ2BKBA – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=5I7SOWNW – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=OT89TOO4 – Pt.3
  Ep81 –
  http://www.megaupload.com/?d=HKCRHDGE – Pt.1 |
  http://www.megaupload.com/?d=5NDQXYZI – Pt.2 |
  http://www.megaupload.com/?d=UFTTP5HS – Pt.3

  lay gium minh

 19. 26
  pham long Says:

  http://www.megaupload.com/?d=LFC0P9AX
  http://www.megaupload.com/?d=V1R5CYUF
  http://www.megaupload.com/?d=GJRENDJ6
  http://www.megaupload.com/?d=EAHR0S9P
  http://www.megaupload.com/?d=OLVFY88C
  http://www.megaupload.com/?d=XIIJBAUE
  http://www.megaupload.com/?d=48IMLTCV
  http://www.megaupload.com/?d=8RSBUZXH
  http://www.megaupload.com/?d=8VR8VN76
  http://www.megaupload.com/?d=SAB7C7TX
  http://www.megaupload.com/?d=GE9ZZT3V
  http://www.megaupload.com/?d=UR9UIRAY
  http://www.megaupload.com/?d=80TELQLD
  http://www.megaupload.com/?d=ZMG4CD97
  http://www.megaupload.com/?d=U5OZKVP3
  http://www.megaupload.com/?d=4TBXMZQD
  http://www.megaupload.com/?d=NI5KUYLO
  http://www.megaupload.com/?d=HRE5S6O0
  http://www.megaupload.com/?d=V5ON6CWL
  http://www.megaupload.com/?d=A0UF05WC
  http://www.megaupload.com/?d=E9XZIXEM
  http://www.megaupload.com/?d=L7RQB1JP
  http://www.megaupload.com/?d=UW76CYOZ
  http://www.megaupload.com/?d=0T4A7GMO
  http://www.megaupload.com/?d=DNANPAV1
  http://www.megaupload.com/?d=I3LSKJG2
  http://www.megaupload.com/?d=QM6HJWOE
  http://www.megaupload.com/?d=G88E7OO6
  http://www.megaupload.com/?d=49I8LJI0
  http://www.megaupload.com/?d=0DLSMMSH
  http://www.megaupload.com/?d=6F7848O3
  http://www.megaupload.com/?d=GH4GGORR
  http://www.megaupload.com/?d=U1T7LYM5
  http://www.megaupload.com/?d=X658770G
  http://www.megaupload.com/?d=AVF7CWIZ
  http://www.megaupload.com/?d=I5KKIZZC
  http://www.megaupload.com/?d=ODLQNU33
  http://www.megaupload.com/?d=6SZYD3KQ
  lấy dùm mình nha.thanks pro

 20. 27
  long Says:

  http://www.megaupload.com/?d=LFC0P9AX
  http://www.megaupload.com/?d=V1R5CYUF
  http://www.megaupload.com/?d=GJRENDJ6
  http://www.megaupload.com/?d=EAHR0S9P
  http://www.megaupload.com/?d=OLVFY88C
  http://www.megaupload.com/?d=XIIJBAUE
  http://www.megaupload.com/?d=48IMLTCV
  http://www.megaupload.com/?d=8RSBUZXH
  http://www.megaupload.com/?d=8VR8VN76
  http://www.megaupload.com/?d=SAB7C7TX
  http://www.megaupload.com/?d=GE9ZZT3V
  http://www.megaupload.com/?d=UR9UIRAY
  http://www.megaupload.com/?d=80TELQLD
  http://www.megaupload.com/?d=ZMG4CD97
  http://www.megaupload.com/?d=U5OZKVP3
  http://www.megaupload.com/?d=4TBXMZQD
  http://www.megaupload.com/?d=NI5KUYLO
  http://www.megaupload.com/?d=HRE5S6O0
  http://www.megaupload.com/?d=V5ON6CWL
  http://www.megaupload.com/?d=A0UF05WC
  http://www.megaupload.com/?d=E9XZIXEM
  http://www.megaupload.com/?d=L7RQB1JP
  http://www.megaupload.com/?d=UW76CYOZ
  http://www.megaupload.com/?d=0T4A7GMO
  http://www.megaupload.com/?d=DNANPAV1
  http://www.megaupload.com/?d=I3LSKJG2
  http://www.megaupload.com/?d=QM6HJWOE
  http://www.megaupload.com/?d=G88E7OO6
  http://www.megaupload.com/?d=49I8LJI0
  http://www.megaupload.com/?d=0DLSMMSH
  http://www.megaupload.com/?d=6F7848O3
  http://www.megaupload.com/?d=GH4GGORR
  http://www.megaupload.com/?d=U1T7LYM5
  http://www.megaupload.com/?d=X658770G
  http://www.megaupload.com/?d=AVF7CWIZ
  http://www.megaupload.com/?d=I5KKIZZC
  http://www.megaupload.com/?d=ODLQNU33
  http://www.megaupload.com/?d=6SZYD3KQ

  lấy dùm mình nha

 21. 28
  long Says:

  thanks pro .please send me link direct

 22. 29
  long Says:

  lấy dùm mình .thanks

 23. 30
  pham long Says:

  http://www.megaupload.com/?d=LFC0P9AX
  http://www.megaupload.com/?d=V1R5CYUF
  http://www.megaupload.com/?d=GJRENDJ6
  http://www.megaupload.com/?d=EAHR0S9P
  http://www.megaupload.com/?d=OLVFY88C
  http://www.megaupload.com/?d=XIIJBAUE
  http://www.megaupload.com/?d=48IMLTCV
  http://www.megaupload.com/?d=8RSBUZXH
  http://www.megaupload.com/?d=8VR8VN76
  http://www.megaupload.com/?d=SAB7C7TX
  http://www.megaupload.com/?d=GE9ZZT3V
  http://www.megaupload.com/?d=UR9UIRAY
  http://www.megaupload.com/?d=80TELQLD
  http://www.megaupload.com/?d=ZMG4CD97
  http://www.megaupload.com/?d=U5OZKVP3
  http://www.megaupload.com/?d=4TBXMZQD
  http://www.megaupload.com/?d=NI5KUYLO
  http://www.megaupload.com/?d=HRE5S6O0
  http://www.megaupload.com/?d=V5ON6CWL
  http://www.megaupload.com/?d=A0UF05WC
  http://www.megaupload.com/?d=E9XZIXEM
  http://www.megaupload.com/?d=L7RQB1JP
  http://www.megaupload.com/?d=UW76CYOZ
  http://www.megaupload.com/?d=0T4A7GMO
  http://www.megaupload.com/?d=DNANPAV1
  http://www.megaupload.com/?d=I3LSKJG2
  http://www.megaupload.com/?d=QM6HJWOE
  http://www.megaupload.com/?d=G88E7OO6
  http://www.megaupload.com/?d=49I8LJI0
  http://www.megaupload.com/?d=0DLSMMSH
  http://www.megaupload.com/?d=6F7848O3
  http://www.megaupload.com/?d=GH4GGORR
  http://www.megaupload.com/?d=U1T7LYM5
  http://www.megaupload.com/?d=X658770G
  http://www.megaupload.com/?d=AVF7CWIZ
  http://www.megaupload.com/?d=I5KKIZZC
  http://www.megaupload.com/?d=ODLQNU33
  http://www.megaupload.com/?d=6SZYD3KQ

  lấy dùm mình nha pro

 24. 31
  pham long Says:

  please send link

 25. 32
  pham long Says:

  http://www.megaupload.com/?d=LFC0P9AX
  http://www.megaupload.com/?d=V1R5CYUF
  http://www.megaupload.com/?d=GJRENDJ6
  http://www.megaupload.com/?d=EAHR0S9P
  http://www.megaupload.com/?d=OLVFY88C
  http://www.megaupload.com/?d=XIIJBAUE
  http://www.megaupload.com/?d=48IMLTCV
  http://www.megaupload.com/?d=8RSBUZXH
  http://www.megaupload.com/?d=8VR8VN76
  http://www.megaupload.com/?d=SAB7C7TX
  http://www.megaupload.com/?d=GE9ZZT3V
  http://www.megaupload.com/?d=UR9UIRAY
  http://www.megaupload.com/?d=80TELQLD
  http://www.megaupload.com/?d=ZMG4CD97
  http://www.megaupload.com/?d=U5OZKVP3
  http://www.megaupload.com/?d=4TBXMZQD
  http://www.megaupload.com/?d=NI5KUYLO
  http://www.megaupload.com/?d=HRE5S6O0
  http://www.megaupload.com/?d=V5ON6CWL
  http://www.megaupload.com/?d=A0UF05WC
  http://www.megaupload.com/?d=E9XZIXEM
  http://www.megaupload.com/?d=L7RQB1JP
  http://www.megaupload.com/?d=UW76CYOZ
  http://www.megaupload.com/?d=0T4A7GMO
  http://www.megaupload.com/?d=DNANPAV1
  http://www.megaupload.com/?d=I3LSKJG2
  http://www.megaupload.com/?d=QM6HJWOE
  http://www.megaupload.com/?d=G88E7OO6
  http://www.megaupload.com/?d=49I8LJI0
  http://www.megaupload.com/?d=0DLSMMSH
  http://www.megaupload.com/?d=6F7848O3
  http://www.megaupload.com/?d=GH4GGORR
  http://www.megaupload.com/?d=U1T7LYM5
  http://www.megaupload.com/?d=X658770G
  http://www.megaupload.com/?d=AVF7CWIZ
  http://www.megaupload.com/?d=I5KKIZZC
  http://www.megaupload.com/?d=ODLQNU33
  http://www.megaupload.com/?d=6SZYD3KQ

 26. 33
  pham long Says:

  pro oi sao link freedownload ko vay.lấy dùm pre link nha pro .thanks

 27. 34
  pham long Says:

  link lai ne pro.thanks.làm phiền pro quá
  http://www.megaupload.com/?d=LFC0P9AX
  http://www.megaupload.com/?d=V1R5CYUF
  http://www.megaupload.com/?d=GJRENDJ6
  http://www.megaupload.com/?d=EAHR0S9P
  http://www.megaupload.com/?d=OLVFY88C
  http://www.megaupload.com/?d=XIIJBAUE
  http://www.megaupload.com/?d=48IMLTCV
  http://www.megaupload.com/?d=8RSBUZXH
  http://www.megaupload.com/?d=8VR8VN76
  http://www.megaupload.com/?d=SAB7C7TX
  http://www.megaupload.com/?d=GE9ZZT3V
  http://www.megaupload.com/?d=UR9UIRAY
  http://www.megaupload.com/?d=80TELQLD
  http://www.megaupload.com/?d=ZMG4CD97
  http://www.megaupload.com/?d=U5OZKVP3
  http://www.megaupload.com/?d=4TBXMZQD
  http://www.megaupload.com/?d=NI5KUYLO
  http://www.megaupload.com/?d=HRE5S6O0
  http://www.megaupload.com/?d=V5ON6CWL
  http://www.megaupload.com/?d=A0UF05WC
  http://www.megaupload.com/?d=E9XZIXEM
  http://www.megaupload.com/?d=L7RQB1JP
  http://www.megaupload.com/?d=UW76CYOZ
  http://www.megaupload.com/?d=0T4A7GMO
  http://www.megaupload.com/?d=DNANPAV1
  http://www.megaupload.com/?d=I3LSKJG2
  http://www.megaupload.com/?d=QM6HJWOE
  http://www.megaupload.com/?d=G88E7OO6
  http://www.megaupload.com/?d=49I8LJI0
  http://www.megaupload.com/?d=0DLSMMSH
  http://www.megaupload.com/?d=6F7848O3
  http://www.megaupload.com/?d=GH4GGORR
  http://www.megaupload.com/?d=U1T7LYM5
  http://www.megaupload.com/?d=X658770G
  http://www.megaupload.com/?d=AVF7CWIZ
  http://www.megaupload.com/?d=I5KKIZZC
  http://www.megaupload.com/?d=ODLQNU33
  http://www.megaupload.com/?d=6SZYD3KQ

 28. 35
  chiase Says:

  [audio src="http://www30.megaupload.com/files/3b93c3071d9263cc07810a98d4fcfc2f/truyen%2003%20part1.mp3" /]

 29. 36
  koyot3 Says:

  Bạn ơi lấy cho mình D-Link 2 link Megaupload này thôi

  http://www.megaupload.com/?d=VMLDFLDY

  http://www.megaupload.com/?d=IYKV9R7U
  Cảm ơn bạn nhiều !!!!!

 30. 37
  DARKANGEL Says:

  GET DUM MINH LINKS NAY NHA


RSS Feed for this entry

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: